bidra.no

Dropper rusen og starter Kultiveringskollektivet!

Tidligere rusavhengige går sammen om å starte et arbeidskollektiv som skal dyrke og fermentere grønnsaker, og trenger støtte.