bidra.no

Vil du hjelpe oss å knuse noen økonomiske myter?

Rethinking Economics jobber for å skape en økonomi som tjener mennesker og planeten. Da må vi kaste ut gamle dogmer - og løfte frem nye ideer.