bidra.no

Honning fra lykkelige bier

Vi driver Norges eneste Demeter birøkt. Nå trenger vi hjelp til å utvikle et pedagogisk tilbud for å øke bevisstheten om bienes naturlige behov.