bidra.no

Grutensopp til folket

På Vollebekk i Oslo bygger Gruten Norges første urbane østerssoppfarm. Nå trenger vi din hjelp til å komme i land og starte produksjonen.