bidra.no

BIODYNAMISK FOLKEHØGSKOLE PÅ IHLE!!

Bli med på forarbeidet til å kunne starte en folkehøgskole på Gaukom Gård! En arena for handlingsbasert kunnskap for DET GRØNNE SKIFTET.