Norsk English
BIODYNAMISK FOLKEHØGSKOLE PÅ IHLE!!

BIODYNAMISK FOLKEHØGSKOLE PÅ IHLE!!

A BIODYNAMIC FOLK HIGH SCHOOL AT IHLE!!

Bli med på forarbeidet til å kunne starte en folkehøgskole på Gaukom Gård! En arena for handlingsbasert kunnskap for DET GRØNNE SKIFTET.

Et prosjekt av STØTTEFORENINGEN FOR OPPRETTELSE AV EN ANTROPOSOFISK FOLKEHØYSKOLE I NORGE, publisert 18.05.2020. Prosjektet tilhører kategorien Skaperglede.
Innsamlet kr 2 500
2 %
Målbeløp kr 100 000
Speedometer Fleksibelt målbeløp
Givere 4
Dager igjen

Prosjektet ble avsluttet 15.07.2020.

Gaukom Gård har opprinnelse fra middelalderen og ligger idyllisk til på Ihle med vidstrakt utsikt i Vestre Toten.

Dagens bygninger er fra 50-tallet, da stedet var en institusjon for utviklingshemmede. I senere tid har den blitt benyttet som arbeidstreningssenter.
Gården består av flere bygninger og arealer som egner seg godt for biodynamisk jord- og hagebruk, husdyrhold, internatskole og kulturaktiviteter.

Vi lever i en tid hvor behovet for utvidet kunnskap om enkeltmennesket og landets selvforsyning er i fokus. Her skal ungdommene selv kunne oppdage og utforske hvordan et frø kan forvandle seg i tiden til en frukt. Målet med skolen er at elevene skal oppnå økt bevissthet og samfunnsengasjement gjennom å tilegne seg kunnskaper om natur og miljø, livsstil, fornybare ressurser og samspillet mellom mennesker. I løpet av skoleåret på Ihle skal de fritt kunne oppdage studieretninger og yrker som kan påvirke et grønt skifte i samfunnet. 


Praktisk kunnskap, selvutvikling og kreativ/kunstnerisk utfoldelse 

Skolen vil kunne tilby ungdommer fra hele verden et undervisningsopplegg hvor både læring, utforsking, selvutvikling og refleksjon er like viktig.  Det vil også bli lagt vekt på kreativitet og kunstnerisk utfoldelse, noe som kan ha stor betydning for den kognitive utviklingen hos unge mennesker, og som kan være et forebyggende tiltak mot demens i alderdommen. 

Vi planlegger fem studieretninger der linjefagene vil inneholde praktisk kunnskap om biodynamisk jord-, hage- og husdyrbruk satt inn i et helhetlig samfunnsbilde. Vi vil også ta for oss den indre delen av mennesket og hvilken betydning kontakten med jord, planter, dyr og naturen forøvrig har for den mentale helsen. 


Studieretningene vil omfatte:


1. Grønn teknologi - biodynamisk jord- og hagebruk

2. Sunn livsstil - kosthold, trening, alternativ medisin

3. Kunstig intelligens: Vil roboter overta for mennesker?

4. Kommunikasjon og samliv

5. Etisk samfunnsøkonomi           

                                                                      

Felles for alle studentene er de kunstneriske fagene (eurytmi, maling, modellering, sang, musikk og teater).

Vi ønsker også å tilby valgfrie fag som f. eks. birøkt og håndverksfag. Vi skal også på studieturer til utlandet: Sekem, Goetheanum, Colmar og Venezia.


Vi restaurerer, bygger og planter 

Utdanningsdirektoratet har godkjent planene i fem år nå, men grunnfinansieringen av skolen vil først komme når et tilstrekkelig antall mennesker ønsker å støtte dette initiativet. Lokale og sentrale politikere vil se at det fins en bredde i det antroposofiske miljøet som står bak, og virkelig ønsker et slikt tilbud til ungdommer, før de setter av midler på statsbudsjettet. En form for egenandel - som kreves i alle nyetableringer.

Men før skolen kan settes i drift er det mange ting som må være på plass. Bygningene må restaureres, og noen må bygges om for husdyrhold. Det skal også opparbeides en biodynamisk grønnsakshage og plantes eplehage med urter og blomster for biene. Arbeidet er i gang, og vi håper på små og store bidrag til innkjøp av dyr, fôr, planter og redskaper.


Velkommen på besøk!

Så snart vi har fått på plass noen grunnleggende elementer på gården, slik som dyr, fjøs, innhegninger og plantefelter, er alle bidragsytere hjertelig velkommen til å komme på besøk. Vi ønsker at Gaukom skal være en åpen gård der barna kan få fine opplevelser ved nærkontakt med dyr, og de voksne kan få høste litt av frukt- og grønnsaksavlingen.Loading Laster inn...

Takk til bidragsyterne:

Du må være innlogget for å legge til kommentarer.

tid

Navn

Kommentar

Rapporter 3

15000 kr
Eplehage for produksjon av saft og cider

16%

25000 kr
Bygging av fjøs
30000 kr
Innkjøp av 2 kalver, 2 hester, 3 griser, 10-20 høner, 20 vaktler.
30000 kr
Bigård

Asle Vegard Bjørnerud

Grunnlegger

Anne Margrethe Skansen

Prosjektsekretær