Norsk English
Spesialverktøy til Sol-iD AS

(Du må akseptere Markedsførings-cookies for å se prosjektvideoen)

Spesialverktøy til Sol-iD AS

Sol-iD AS har behov for spesialverktøy for trearbeid - en mafell Carpenter Chain Saw.

Et prosjekt av Sol-id as, publisert 18.03.2019. Prosjektet tilhører kategorien Skaperglede.
Innsamlet kr 500
0 %
Målbeløp kr 100 000
Givere 2
Dager igjen

Prosjektet ble avsluttet 02.05.2019.

Sol-iD AS introduserte i februar konseptet OsloᵔᴗGrønn i forbindelse med Oslos status som europeisk miljøhovedstad.

OsloᵔᴗGrønn er en satsing på design med utgangspunkt i en ressurs på avveie - park- og hagetrær fra Oslo og Oslos omegn og konstruksjoner av grovt tømmervirke.

Park- og hagetrær har en funksjon i det urbane miljø. Trær og andre organiske vekster skaper en avveksling fra asfalterte veier og bygninger av mur og betong. Trærne forteller en historie om utviklingen av det moderne Norge og har derfor også kulturhistorisk verdi.

I den kreative prosessen forholder vi oss blant annet til at arboristers arbeidsmetodikk ikke alltid er ideell for tradisjonell foredling av trematerialer. Vi satser derfor på å utvikle et formspråk som er tilpasset arboristenes hensyn til varsom trefelling, som ivaretar vegetasjonen rundt trærne og egen HMS. Ved å betrakte de enkelte emnene individuelt understreker vi de urbane trærnes egenart istedenfor å anse dette som et problem. Vi tilpasser altså formgivingen til materialet som blir tilgjengelig.

Vi arbeider bevisst i grenselandet mellom skulpturelle objekter og design som kan ha en bruksfunksjon.

Enkelte prosjekter defineres som kunst. Illustrasjon under viser hvordan trær fra Eidsvollbygningens parkanlegg ble omformet til instrumenter og brukt under feiringen av 200-årsjubileet for Norges grunnlov 17. mai 2014.

 Andre prosjekter defineres som treteknologisk innovasjon. I denne prosessen benytter vi et variert utvalg av spesialverktøy. Mye er kjøpt brukt. Men nå ønsker vi oss en Mafell Carpenter Cahinsaw, som gjør at vi kan skjære opp til 45 cm snitt i materialer og få snitt som i kvalitet tilsvarer en bordsags sagsnitt (en bordsag skjærer ca. 13 cm).

Verktøyet er ikke tilgjengelig i Osloområdet. Vi er opptatt av delingsøkonomi og vil stille dette verktøyet til rådighet for andre aktører i feltet av kreativt trearbeid.

Vi tar også sosialt ansvar og gjennomfører prosjekter vi mener bør gjennomføres uavhengig av om prosjektene er tilstrekkelig finansiert. Illustrasjon under er fra Tøyen FAUs besøkspunkt på Ola Narr, Tøyen, Oslo.

Sol-iD AS bidro også til å etablere Stor-Elvdal fellesverksted for treskulptur og innovativ trearkitektur, som gjennomførte Festival for treskulptur og innovativ trearkitektur i Stor-Elvdal 2019.


Loading Laster inn...

Takk til bidragsyterne:

Du må være innlogget for å legge til kommentarer.

tid

Navn

Kommentar

Rapporter 3

Trond Solberg

Prosjekteier

Tredesign

Tredesign

Gave etter avtale.

Bli den første som velger denne belønningen Begrenset antall: 10 igjen kr 10 000
Estimert leveranse 05.05.2019