Startkapital  Ormsundveien Økogrend boligstiftelse

Startkapital Ormsundveien Økogrend boligstiftelse

Støtt etableringen av Ormsundveien økogrend boligstiftelse og bidra til realiseringen av Oslos første økogrend!

Et prosjekt av Ormsund byøkologiske buforening, publisert 17.04.2018. Ormsund byøkologiske buforening sin nettside. Prosjektet tilhører kategorien Giverglede.
Innsamlet kr 76 808
76 %
Målbeløp kr 100 000
Speedometer Fleksibelt målbeløp
Givere 55
Dager igjen

Prosjektet ble avsluttet 25.05.2018.

Ormsundveien Økogrend er et initiativ til et bærekraftig, sosialt og inkluderende boligområde i rehabiliterte vernede og fredede bygninger midt i Oslo. Vi jobber for å etablere grenda rett ved Ormøya, cirka 10 minutters sykling fra Oslo sentrum.

En av tomtene i grenda har vært drevet som et byøkologisk pilotprosjekt i 11 år allerede. Nå ønsker vi å ta prosjektet et steg videre ved å etablere en boligstiftelse som kjøper denne tomten, samt  to nærliggende tomter, av kommunen. Vi søker derfor støtte til oppstartskostnader, og støtten vi mottar skal benyttes som startkapital i boligstiftelsen. Kapitalen er låst til stiftelsen, som har som formål å forvalte tomtene etter prinsipper om sosial, økonomisk og økologisk bærekraft. Det innebærer blant annet at alle leilighetene skal leies ut rimelig, slik at også folk som ikke greier å komme seg inn på boligmarkedet skal kunne bo i grenda. En andel av boligene skal derfor settes av til blant annet unge voksne i barnevernet,  straffedømte og flyktninger. Gjennom det solide arbeidet som er lagt ned under forprosjektet er det planlagt for en god integrering av ulike grupper i grenda.  


Ormsundveien Økogrend vil være det første storskala beboerstyrte bolig-prosjektet i Oslo. Med ditt bidrag er det mulig for oss å etablere boligstiftelsen og gå over i neste fase! Les hele den Husbank-finansierte rapporten på www.ormsundveien.no 


Loading Laster inn...

Takk til bidragsyterne:

Du må være innlogget for å legge til kommentarer.

tid

Navn

Kommentar

Rapporter 3

100000 kr
Dette er summen vi trenger for å etablere en boligstiftelse. Summen er låst i stiftelsen som grunnkapital.

76%

Marie Hortemo

Prosjekteier

Anne-Rita Andal

Prosjekteier

Lars Hektoen

Prosjekteier

Arild Eriksen

Prosjekteier

Støttemedlem I Ormsund byøkologiske buforening

Støttemedlem I Ormsund byøkologiske buforening

Støttemedlemmer (I) av Ormsund byøkologiske buforening vil bli invitert til innflytningsmiddag i anledning Ormsundveien boligstiftelses overtakelse av tomtene. Vi gleder oss til å feire med dere!

16 personer har bidratt Begrenset antall: 184 igjen kr 200
Estimert leveranse 01.01.2019

Støttemedlem II Ormsund byøkologiske buforening

Støttemedlem II Ormsund byøkologiske buforening

Støttemedlemmer (II) av Ormsund byøkologiske buforening vil bli invitert til innflytningsmiddag i anledning Ormsundveien boligstiftelses overtakelse av tomtene. Vi gleder oss til å feire med dere! I tillegg vil støttemedlemmer (II) få tilsendt et signert og nummerert trykk fra en av de vakre illustrasjonene laget av Eriksen Skajaa Arkitekter.

6 personer har bidratt Begrenset antall: 44 igjen kr 1 000
Estimert leveranse 01.01.2019